Практиката Лебед - за себеуправление и контрол над ума - Happiness Academy - Академия за щастие
Запиши се за нашия бюлетин и получи безплатна е-книга!

Практиката Лебед - за себеуправление и контрол над ума

Практиката Лебед - за себеуправление и контрол над ума
16 декември, 2020
В края на тази предизвикателна за всички 2020 година, решихме да ви предложим една практика наречено SWAN (Лебед)[i].

Целта на практиката е да опознаем по-добре себе си, да се приемем такива, каквито сме и от тази позиция да поемем по пътя към създаване на една по-добра и балансирана версия на самите себе си.

SWAN (лебед) е абревиатура на:

S : силни страни (strengths)
W: слаби страни (weaknesses)
A: цели / амбиции (aims / ambitions)
N: нужди (needs)

Силните страни са нашите позитивни качества. Те може да са черти на характера ни (доброта, благодарност, смелост и т.н.), или умения, които сме развили / изградили (рисуване, физическа издържливост, презентационни умения и т.н.). Докато описваме силните си страни, изпълнявайки упражнението, трябва да мислим не само за отличителните си силни черти, а за пълния потенциал от силните си страни. Може да имаме и спящи силни страни или такива, които не използваме често. Добре е да запишем в таблицата всичко, изчерпателно, но да го направим честно и безпристрастно.

Слабите страни са тези черти, които ни ограничават. Те спират прогреса ни. Например: мързел, отлагане на нещата, гняв и раздразнителност, липса на търпение и т.н. Повечето от нас са научени или смятат, че трябва да крием слабите си страни пред другите. Но това много често води до засилването на проблемите, а не до решението им. Целта ни трябва да е да познаваме слабите си страни и да осъзнаем как можем да използваме силните си страни, за да преодоляваме слабостите си.

Целите (амбициите) са нещата, които ни карат да ставаме от леглото си всеки ден, да работим усилено и да вървим напред. Когато обмисляме и изброяваме целите си, е добре да помним, че те са реалистични неща, които можем да постигнем (използвайки силните си страни), а не ирационални мечти.

Нужди има всеки човек. Базовите нужди са свързани с потребността от храна, вода, подслон и облекло. След като базовите ни нужди са задоволени, ние започваме да имаме потребност от по-възвишени неща като любов, образование, социален статус, израстване и т.н. Шест са видовете нужди, които имаме: физически, ментални, емоционални, психически, социални и духовни. Трябва да отделим време и да изброим нуждите си и да ги причислим към съответния вид.

Изграждане на по-добра и балансирана версия на себе си

Упражнението SWAN изисква да отделим време и да поработим върху себе си. Това изисква постоянство в търсенето на отговори на следните въпроси:

Силни страни
-          Какви силни страни искам да развия в себе си?
-          Какви силни страни съм наследил от семейството си?
-          Кои са силните ми страни според хората, които ме познават?
-          Кои от моите силни страни мога да използвам, за да преодолея слабостите си?
-          Кои от моите силни страни ще ми помогнат да постигна целите си?

Слаби страни:
-          Кои са моите основни слабости?
-          Кои свои слабости мога да премахна?
-          Кои свои слабости мога да приема? Кои не мога да приема?
-          Мога ли да превърна слабостите си в силни страни?
-          Кои мои слабости пречат на постигането на целите ми?

Цели
-          Кои цели са реалистични и постижими? Откажете се от нереалистичните
-          Откъде произлизат целите ми: от семейството, моите мечти, очакванията на обществото?
-          На какво се основават моите цели: страх, желание, любов или др.?

Нужди
-          Кои са истинските ми нужди, а не желания?
-          Това моя нужда ли е или очакване от обществото?
-          Кои от нуждите ми са задоволени? Какво трябва да направя, за да задоволя останалите?

Създателят на това упражнение, Свами Ниранджан, препоръчва да го правим всеки ден в продължение на 3 месеца. Можем да използваме стария изпитан метод с лист и химикал (виж таблицата по-долу) и да попълваме SWAN таблицата, а можем и да изпълняваме практиката като медитация в удобно за нас време през деня (най-добре сутрин или вечер).


След 3 месеца, можем да прекратим практиката, защото ще сме постигнали много по-добра осъзнатост и контрол над ума и мислите си. Ще сме променили отношението към себе си, приемайки естествената роля в живота си – да бъдем това, което сме, а не да се стремим да бъдем някой, който не сме. Ще започнем да се виждаме в по-позитивна и приемаща светлина.

[i] Тази практика е създадена от Свами Ниранджан (Swami Niranjananda, Satyananda Yoga) като медитация за себеуправление и контрол над ума. 
9 октомври, 2023

Нов курс за щастие

19 декември, 2022

Дигитална осъзнатост

1 ноември, 2022

Безпристрастност

1 октомври, 2022

Самоконтрол

1 август, 2022

Вашата ABBA ваканция

1 май, 2022

Благодарност

31 януари, 2022

МИСИЯ ЛЮБОВ

1 ноември, 2021

Бъдете смели

20 април, 2021

Пролетна умора

7 февруари, 2020

Формула за успех

7 февруари, 2020

Щастливият лидер

7 февруари, 2020

Щастие в работата

7 февруари, 2020

Томбола на Goodworky

30 декември, 2019

Ритъмът ще те завладее

11 ноември, 2018

Твоята, моя история

18 октомври, 2018

Благодарност

9 октомври, 2018

Какво обича щастието

8 октомври, 2018

Да обичаш и да даваш

19 юли, 2018

Пари или време?

Любов към себе си

3 причини защо
3 практики как
3 признака, че наистина обичаш себе си