Need to Connect / Нека да сме заедно - Happiness Academy - Академия за щастие
Запиши се за нашия бюлетин и получи безплатна е-книга!

Need to Connect / Нека да сме заедно

Need to Connect / Нека да сме заедно
Целта на проекта „Нека да сме заедно“ (NTC) е да се бори със самотата, да овластява и свързва млади майки на възраст между 18 и 30 години чрез обучение по изкуства и да изгражда устойчива национална общностна платформа във всички страни партньори. С партньори от Исландия, Словения, Италия, България, Нидерландия, Испания и Литва проектът се фокусира върху това да даде на младите майки възможност и способност да въздействат и да помагат на други майки в подобни ситуации. Общата цел е да се повиши осведомеността за проблемите сред младите майки в Европа, да се разработи учебна програма, която да се използва като инструмент за овластяване и създаване на контакти от всички заинтересовани страни, и да се изгради устойчива национална общност на младите майки.

По време на проекта партньорите работят за постигането на следните резултати:

 • АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ
Докладът „Анализ на нуждите и нетуъркинг“ цели повишаване на осведомеността за проблемите и изолацията на младите майки във всички страни партньори и използване на изкуството като инструмент за овластяване и създаване на връзки между младите майки. Анализът на потребностите ще включва информация за текущото положение на младите майки във всяка страна партньор и за това каква подкрепа те получават. Той ще включва и анализ на техните нужди и проблеми, за да се гарантира разработването на подходяща програма за обучение в следващите дейности по проекта. Също така докладът ще представя резултатите от проведените изследвания и интервюта на заинтересованите страни и други организации. 
Можете да свалите пълната версия на доклада "Need to connect - Desk Research Comparative Report" на английски език тук, както и Резюмето на сравнителния доклад на български език тук.

 • ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА
Програма за обучение и образователни ресурси с отворен достъп, фокусирани върху идеите за използване на изкуството като инструмент за овластяване на младите майки в страните партньори и за повишаване на тяхната пригодност за заетост. Учебната програма ще обхваща присъствено обучение и учебни материали, а също така цялото й съдържание ще бъде достъпно на платформата и ще бъде адаптирана за бъдещо използване под формата на онлайн обучение. Обучението ще бъде осъществено с млади майки на възраст от 18 до 30 години във всички държави. 

Обучителна програма "Нека да сме заедно"

Допълнителни материали за обучение:
 • към модул 1 "Подкрепа и признание" :
Работен лист "Коя ще си ти?"
Работен лист "Бърза среща на майки"
Допълнителен материал - презентация на тема "Подкрепа и признание"
Дейности и материали за домашна работа
 • към модул 2 "Да не бъдем еднорози, а мъдреци"
Допълнителен материал по темата за стереотипите
 • към модул 4 "Грижа за бебето"
Презентация по темата за когнитивното развитие на детето
 • към модул 5 "Креативността в живота"
Работни листи за групова работа
Допълнителни материали за работа


 • ОБЩНОСТНА ПЛАТФОРМА И ГРУПИ
Платформа за общуване и обучение на млади майки – по една за всяка страна партньор. Младите майки ще си взаимодействат и ще могат да се свързват помежду си, както и да намират информация за проекта, новини за проекта, контакти за подкрепа и информация за общите предизвикателства и пречки в живота им, както и всички видеоклипове и материали за обучение в платформата. Виж платформата.

Партньорите по проекта са:

 • Einurð, Исландия
 • Happiness Academy Ltd., България
 • CESIE, Италия
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS, Литва
 • STICHTING DUTCH FOUNDATION OF INNOVATION WELFARE 2 WORK, Нидерландия
 • Education Centre Geoss, Словения
 • Consultoría de Innovación Social, Испания

                                
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Любов към себе си

3 причини защо
3 практики как
3 признака, че наистина обичаш себе си