Team Accelerator - Happiness Academy - Академия за щастие

Team AcceleratorКАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TEAM ACCELERATOR?

Личността е набор от индивидуални характеристики, които се проявяват в повтарящи се модели на поведение, мисли и чувства. Най-често оценяваме личността на даден човек въз основа на думите и действията му.
В работна среда, личностните характеристики на индивида са ключови за успеха, както на самия служител, така и за екипа му и за резултатите на цялата организация.
Има много научни класификации на личностните характеристики, като първата от тях е на Едуард Шпрангер (дори преди тези на Фройд и Юнг). Едуард Шпрангер (1882-1963) е немски философ и психолог, който основава своята теория за личностните качества на базовите човешки емоции.
Тестът Team Accelerator е създаден въз основа на изследванията на Шпрангер за човешките ценности, мотивация и движещи сили. Параметрите в Team Accelerator са адаптирани за целите на организационното развитие и подобряване на екипните резултати.
Team Accelerator предоставя много полезна информация, която помага на мениджърите да разберат по-добре своите служители, да могат лесно да ги мотивират и да разберат настройката на екипа и движещите процеси в него. Крайните цели са:
- Определяне на водещите мотиви на индивида: политически, икономически, естетически, социални и теоретически;
- Анализ на потенциала за взаимодействие и постигане на индивидуални и екипни резултати на работещите в организацията;
- Препоръки за оптимизация.

hp-2

КОЛКО ДЪЛЪГ Е ТЕСТЪТ?

Тестът е базиран на самооценка и успява да определи с известна точност значимостта на водещите мотивационни фактори за всеки отделен индивид в екипа или организацията. Той се състои от 20 стъпки, във всяка от които човекът, правещ теста, трябва да подреди по 3 думи съгласно важността им за него.ЗА КОГО Е ТЕСТЪТ?

Тестът може да бъде направен от един човек или от група хора. Необходимо е да се направи регистрация на потребител, след която на имейл адрес се изпраща линк към теста. След заплащане и попълване на теста, клиентът има непрекъснат достъп до резултатите си чрез направения профил. В случай на използване на теста за анализ на група от хора, се изисква регистрация от страна на администратор на групата и предоставяне от негова страна на имейл адресите на членовете на групата. Всеки участник получава на имейла си линк към теста и достъп до личните си резултати. Администраторът на групата има достъп до резултатите на всички хора в групата си.
Резултатите от теста могат да бъдат използвани за избор на по-правилна роля на хората в екипа с цел използване на пълния им потенциал, идентифициране на нуждите от допълнителни ресурси или обучение, както и за засилване на мотивацията и лидерството в организацията.

Връзка с нас

4 * 7 =