Дигитална осъзнатост - Happiness Academy - Академия за щастие
Запиши се за нашия бюлетин и получи безплатна е-книга!

Дигитална осъзнатост

Дигитална осъзнатост
19 декември, 2022
В днешния свят работното място се характеризира с постоянно нарастващо използване на цифрови технологии и с динамични работни процеси. Ние трябва да се адаптираме към тази променяща се ситуация. Например, честите онлайн съобщения, които получаваме чрез различни социални и онлайн мрежи, ни изкушават да реагираме незабавно, като по този начин ни разсейват непрекъснато от това, което правим. Ние не определяме сами действията си, а реагираме предимно на външни събития. Защо позволяваме това да се случва? Главно защото като хора се стремим към признание и награда. Поведението ни е проектирано така, че да реагираме възможно най-бързо в стремежа си да угодим на другите.

Цифровите технологии се превърнаха в неизбежна част от живота и работата ни. Тяхната основна роля е да улесняват работните ни процеси и комуникацията. Колкото повече обаче използваме и зависим от цифровите технологии, толкова повече те се превръщат в бреме, вместо в улеснение. Развитието на технологиите направи възможно да бъдем 24/7 онлайн, но да бъдем 24/7 на разположение на работното място не е от полза за нас като хора. Това са някои от причините, поради които стресът, причинен от използването на цифрови технологии, става все по-сериозен проблем за работещите хора в днешно време.

За да можем да предотвратим и да се справим с дигиталния стрес, първо трябва да развием осъзнатостта си, особено по отношение на използването на дигитални технологии.

Ако не сме наясно как да използваме разумно цифровите технологии, за да повишим производителността си, ще попаднем в капана да сме непрекъснато на работа, но никога да не можем да завършим всичките си задачи. Трябва да знаем как да устоим на натиска да се съобразяваме със съобщенията, изискващи нашето внимание, и с изискванията спрямо нашето време. Вместо това трябва да умеем да подреждаме задачите си по важност, за да водим активен и ръководен от нас самите професионален живот. Цифровите технологии трябва да ни помагат в работата, а не да създават стрес и да предизвикват прегаряне.

За да се справим с негативните емоции, трябва да се замислим дълбоко за причините за тях. След като установим и разберем причините за някои негативни емоции, свързани с цифровите технологии на работното място, можем да предприемем действия, за да ги избегнем или поне да ги сведем до минимум.

За тази цел бихме могли да използваме т.нар. цикъл на саморефлексия – активен процес от 5 стъпки, който ни помага да изследваме собствените емоции и действия с цел да научим нещо за себе си и за индивидуалното си поведение.

Първата стъпка от процеса е осъзнаване: Първо, трябва да осъзнаем напълно какво се случва в настоящия момент - каква е ситуацията или проблемът, с който сме се сблъскали.

Втората стъпка е осъзнатото възприемане: трябва да се съсредоточим върху нашите емоции/чувства.

На трето място, ако искаме да променим ситуацията или да намерим решение на проблема, трябва да си поставим цели за това какво искаме да постигнем. Това е единственият начин да проверим по-късно дали размисълът е бил успешен.

Четвъртата стъпка е да се планират конкретни действия: Това ще бъде начинът, по който ще променим поведението или отношението си, за да постигнем целите. Основният акцент тук е върху ефективността на отделните мерки и дали те водят до постигане на целта.

Последната стъпка е интегриране на опита: Новопридобитият опит трябва да бъде интегриран в бъдещото ни поведение и отношение и това е последната стъпка. Анализираме резултатите от адаптираното ни поведение или отношение и ако те са удовлетворяващи, прилагаме това поведение/отношение в бъдещи подобни ситуации. Ако не, продължаваме да търсим възможни подобрения, като започваме нов цикъл на рефлексия.

Ако искате да научите повече за това как да подобрите осъзнатостта си в работата в дигитална среда, за да избегнете стреса, можете да се възползвате от безплатната програма за самообучение STRESS-LESS, която можете да намерите и в мобилното приложение Happiness Accelerator.
9 октомври, 2023

Нов курс за щастие

1 ноември, 2022

Безпристрастност

1 октомври, 2022

Самоконтрол

1 август, 2022

Вашата ABBA ваканция

1 май, 2022

Благодарност

31 януари, 2022

МИСИЯ ЛЮБОВ

1 ноември, 2021

Бъдете смели

20 април, 2021

Пролетна умора

7 февруари, 2020

Формула за успех

7 февруари, 2020

Щастливият лидер

7 февруари, 2020

Щастие в работата

7 февруари, 2020

Томбола на Goodworky

30 декември, 2019

Ритъмът ще те завладее

11 ноември, 2018

Твоята, моя история

18 октомври, 2018

Благодарност

9 октомври, 2018

Какво обича щастието

8 октомври, 2018

Да обичаш и да даваш

19 юли, 2018

Пари или време?

Любов към себе си

3 причини защо
3 практики как
3 признака, че наистина обичаш себе си