Щастливият лидер - Happiness Academy - Академия за щастие
Запиши се за нашия бюлетин и получи безплатна е-книга!

Щастливият лидер

Щастливият лидер
7 февруари, 2020
Този трениинг ще Ви помогне да намерите отговори на следните въпроси:

 • Защо е важно екипът ни да се чувства щастлив на работа?
 • Каква е разликата между мениджър и лидер?
 • Как един успешен лидер може да направи себе си и екипа си по-щастливи?

Основни теми в тренинга:

 • Представяне на модела БАМБИ (Базови нужди – Автономност – Майсторство - Близост – Изобилие)
 • Базови нужди - Управление на времето и приоритетите
  • Отношение към времето и целите, конкретно формулиране на целите;
  • Поставяне на приоритети, съчетаване на дългосрочни с краткосрочни цели;
  • Организиране на седмичен план, организиране на дневен план, по-ефективно изготвяне на списъци "да направя";
  • Анализиране на "прахосниците на време" и отстраняването им, практически стъпки за действие,  промяна и прилагане на практика на наученото;
 • Автономност
  • Делегиране/възлагане на задачи
  • Лидерски стилове
  • Водене и контролиране: избор на правилния стил за съответния човек
 • Майсторство
  • Менторство и коучинг
  • Обсъждане на прогреса и резултатите
  • Даване на ефективна обратна връзка
 • Близост
  • Комуникация и доверие в екипа
 • Култура на изобилие (win-win mindset)
  • Лична нагласа за изобилие
  • Изграждане на култура на изобилие в организацията

Тренери:

Валя Данкова: Обучител с 10 години опит в провеждането на интерактивни тренинги на възрастни. Сертифициран преподавател на възрастни. Магистър по бизнес администрация.

Любов Кирилова: Дългогодишен опит в изграждане и ръководене на екипи (над 15 години), с доказани лидерски качества, допринесли за развитието и мотивирането на служителите да постигат поставените цели. Магистър по международни икономически отношения.

ТАКСА за участие: 360 лв. с ДДС на човек (с включени материали и кафе паузa)
Начин на плащане: по банков път
Моля заявете участие на office@happinessacademy.eu
Краен срок за заявяване на участие: 8 май 2020 г.
Обучението се провежда при група от минимум 5 и максимум 10 човека.
9 октомври, 2023

Нов курс за щастие

19 декември, 2022

Дигитална осъзнатост

1 ноември, 2022

Безпристрастност

1 октомври, 2022

Самоконтрол

1 август, 2022

Вашата ABBA ваканция

1 май, 2022

Благодарност

31 януари, 2022

МИСИЯ ЛЮБОВ

1 ноември, 2021

Бъдете смели

20 април, 2021

Пролетна умора

7 февруари, 2020

Формула за успех

7 февруари, 2020

Щастие в работата

7 февруари, 2020

Томбола на Goodworky

30 декември, 2019

Ритъмът ще те завладее

11 ноември, 2018

Твоята, моя история

18 октомври, 2018

Благодарност

9 октомври, 2018

Какво обича щастието

8 октомври, 2018

Да обичаш и да даваш

19 юли, 2018

Пари или време?

Любов към себе си

3 причини защо
3 практики как
3 признака, че наистина обичаш себе си