Колелото на времето - Happiness Academy - Академия за щастие
Запиши се за нашия бюлетин и получи безплатна е-книга!

Колелото на времето

Колелото на времето
5 юли, 2018
от J. Stephen Lansing, публикувано на Parabola, Mar 09, 2018

превод Любов Кирилова, Happiness Academy„Сегашно време и минало време

И двете може би присъстват в бъдеще време,

А бъдещото време е част от миналото време.“

Т.С. Елиът


Предполага се, че линейната теория за времето е създадена въз основа на годишните времена в северното (и южното) полукълбо, където има 4 сезона: животът започва през пролетта, развива се през лятото, узрява през есента и умира през зимата, за да започне нов цикъл следващата пролет. Но остров Бали се намира в района на тропическите дъждовни гори близо до Екватора, където няма подобни цикли в живата природа. Там, в тропическите гори, биологичните процеси на растеж и смърт протичат с различни темпове през цялото време. Цветето има кратък, бързо развиващ се цикъл; дървото се развива много по-дълго; скалата, още по-дълго. Циклите в този свят, така наречения Среден свят, са слети в едно цяло по протежението на живота.

Календарите на Бали следват този ход на времето. Според балийската теория всяко живо същество се движи със свой собствен ход във времето и събитията се случват, когато нещата или живите същества се пресекат и взаимодействат един с друг. Това е донякъде като нашата теория за петък тринадесети: когато петъкът от седмицата попадне в тринадесетия ден от месеца, смятаме, че денят има специфична характеристика – той е опасен или носи нещастие – което се определя от съвпадението на деня с датата. Календарът изобразява всяка от 35-те възможни комбинации на 5-те дни със 7-дневния цикъл и изобразява в картини каква характеристика или качества носи всяка комбинация.

Подобна представа за времето предполага обществo, в което концепцията за човешкия живот - процесът на стареене - се различава значително от тази на Западната култура. Например, датата на раждане на човека - конкретното съчетание от цикли на няколко различни седмици - е от голямо значение, тъй като определя качествата на човека, който се появява в Средния свят. Но датата на раждане не се използва за определяне на възрастта. Възрастта като такава - в години – не носи смисъл според тази концепция за времето, а балийците обикновено не знаят колко "стари" са - въпреки че тяхната възраст може да се изчисли.

Смъртта не се възприема като край, а излизането от Средния свят е преминаване към ново пространство, възприемано като Бароков балийски рай, откъдето в края на краищата човек ще се върне обратно в Средния свят с друга роля. Доктрината за кармата казва, че човек ще получи по-добра или по-лоша нова роля в Средния свят според действията си в предишния живот, но колелото на кармата се върти много бавно и на практика повечето балийци вярват, че почти всеки се тръгва оттам, където е приключил миналия си живот.

Най-младите и най-старите са най-близко до невидимите светове и следователно до състоянието на чистота и отделеност от нашия свят. Когато детето расте, то се привързва към Средния свят, за да стане активен участник в него, но в по-късния си живот човек трябва да започне да се отдръпва, за да се подготви за прехода си към по-високото ниво на съществуване. Високопоставените свещенослужители обикновено са възрастни двойки, които често са преживели собственото си  погребение, преди да започнат нов път като свещенослужители, като се стремят да се откъснат от човешкия живот до степен, в която не се влияят от външни събития, дори от смъртта на собствените си деца.

Тези вярвания, относно времето и процеса на стареене, оказват влияние върху живота в Бали, което далеч надхвърля религиозните вярвания.

Например, из острова са разпръснати специални села наречени Бали Ага, където тези вярвания за времето са в основата на цялата социална и икономическа структура на селото. В селата Бали Ага се смята, че селяните винаги се прераждат в същото село, освен ако не извършат някакво голямо престъпление, за което ги изпращат в заточение. Ето защо селото е в някакъв смисъл вечно: точно както земята, сградите и храмовете са винаги там, така че селяните, след кратък период на небето като „предци", се връщат в селото си, за да се преродят. Хората в този смисъл са точно като семената ориз или други култури, за тях казват: след прибиране на реколтата, те се засаждат отново.

Селото е управлявано в строг ред. Когато сключва брак, една млада двойка заема мястото си в края на дълга церемониална маса. Те получават от старейшините парцел земеделска земя и къща. След около десет години, тъй като други млади двойки се присъединяват към селото след тях, те заемат места на масата зад тях, а земята се преразпределя. С напредването на възрастта, хората се придвижват към началото на масата, получават по-добра земя и се издигат в йерархията. Всяко място или група места има специално име и функции, свързани с него, от „месарите" в долния край до „водачи на селото" в горната част. Официалните водачи на селото са двете най-стари семейни двойки. Всички важни решения се вземат от цялата общност семейни двойки, водени от старейшините.

В подобна система възрастта на човека в абсолютно изражение е почти безсмислена, защото всеки човек е преживял целия цикъл от „новороден" през „водач на селото" до „дух на предците" и обратно към „детето" многократно. От друга страна, относителната възраст (в сравнение с останалите селяни) определя социалното положение. Имената, използвани в тези села, отразяват това отношение: при раждането децата получават име според реда на раждането си (например „първороден") и лично име, което може да бъде сменено с прякор. С появата на първото дете родителят се преименува съответно на „Баща на Х" или „Майка на Х." Дядото става съответно „Дядо на Y." С напредването във възрастта, той получава нови титли и по-висш статут, като към него се обръщат вече с  еквивалент на „сър",  а личното му име е забравено. Това, което Клифърд Геерц нарича „генеалогична амнезия", се случва след смъртта на човека: счита се за неуважително да се помнят личните имена на предците, като човек се слива с „предшественика си", който отново се преражда в дете, а след това получава име според реда на раждане – първороден и т.н.

В тези села социалният ред всъщност се създава от реда, който се предполага, че следва Времето със своите бавни и предсказуеми промени. Клод Леви-Строс и много антрополози след него са открили случаи, в които обществата изграждат модел, спрямо разбирането си за реда в природата: клановите тотеми на австралийските и индианските култури, например. Бали Ага, обаче, създават цял нов модел за Времето. С хода на времето, всеки жител в селата Бали ага, преминава неотклонно през всички статуси в селото и получава всичко, което селото може да му предостави. Ходът на времето е моделът и основата за обществен ред.

Днес Бали Ага представляват малка част от балийските села, но много от тях следват модел на Бали Ага за циклите на времето, като това служи за основа на обществения модел и в по-съвременните села.

Добър пример за това ни представя археологът В.Ф. Щутхайм, който през 1925 г. започва първото систематично проучване на археологически разкопки на Бали. В книга за резултатите от проучването си,  Щутерхайм описва история, която е преживял, докато е изследвал храм от десети век:

 „Недалеч от Тампак Сайринг, който придоби слава сред туристите с така наречените "царски гробници", се намира и вече споменатото място със свещен извор - Тирта Мпул. Изучавайки околността, открих наблизо до едно село на име Манукая, камък с нечетлив надпис. Никой от балийците не можеше да дешифрира старите гравирани букви, което правеше съдържанието на надписа неизвестно за всички. Камъкът стоеше там, както всеки селянин на Манукая го знаеше от детството си, обвит с бяла престилка и обсипан с множество дарения от цветя и плодове, които хората му принасяха. Казаха ми обаче, че всеки четвърти месец в годината, при пълнолуние, местните хора отнасят този камък (за който също така се смята, че е паднал от небето) до свещения извор Тирта Мпул и го измиват в него – дейстие, което бавно руши камъка, който е голяма сива туфа,  покрита с тънък слой цимент. Дешифрирайки надписа, открих, че това е Хартата на изграждането на Титра Мпул, написана през четвъртия месец, по пълнолуние, през 962 г. Така хората са запазили връзката между камъка и свещения извор почти хиляда години и винаги са отбелязвали с тази церемония празника в точния ден; но за истинския смисъл на връзката, цялата информация е загубена. Едва ли е нужно да казвам, че новината за моето откритие  не предизвика никакъв интерес.“

Остаряването е универсално преживяване, но значението на това преживяване е свързано с концепцията за време, за себе си и, в случая на балийците, за самата природа. Аз само успях да загатна за някои от начините, по които балийците разбират теорията за времето и я прилагат към разбирането им за себе си. Но би било несправедливо да приключим, без да си зададем въпроса, какво значи да остарееш на Бали? Дали техните теории за времето влияят върху това как се чувстват старите хора?

През август 1979 г. заведох една приятелка-антрополог на храмов фестивал в Бали. Първи път за нея, може би стотен за мен. На Бали има над двадесет хиляди храма, всички те имат фестивали следвайки свои собствени цикли, като този на камъка от Тирта Мпул в историята на Щутерхайм. Понякога боговете се явяват пред поклонниците, които се забавляват. Сред многото изпълнения, които се изнасят, са танците - някои се изпълняват от професионални танцьори, а други - от цялото множество поклонници. Гледайки движенията на жените, изпълняващи класически реджан (танц на поклонение), в който най-възрастните танцьорки са толкова близо до олтара на боговете, че може да го докоснат, приятелката ми възкликна: „Те танцуват така, сякаш никой никога не им е казвал, че са стари.“
9 октомври, 2023

Нов курс за щастие

19 декември, 2022

Дигитална осъзнатост

1 ноември, 2022

Безпристрастност

1 октомври, 2022

Самоконтрол

1 август, 2022

Вашата ABBA ваканция

1 май, 2022

Благодарност

31 януари, 2022

МИСИЯ ЛЮБОВ

1 ноември, 2021

Бъдете смели

20 април, 2021

Пролетна умора

7 февруари, 2020

Формула за успех

7 февруари, 2020

Щастливият лидер

7 февруари, 2020

Щастие в работата

7 февруари, 2020

Томбола на Goodworky

30 декември, 2019

Ритъмът ще те завладее

11 ноември, 2018

Твоята, моя история

18 октомври, 2018

Благодарност

9 октомври, 2018

Какво обича щастието

8 октомври, 2018

Да обичаш и да даваш

19 юли, 2018

Пари или време?

Любов към себе си

3 причини защо
3 практики как
3 признака, че наистина обичаш себе си