Проект COPE - Happiness Academy - Академия за щастие
Запиши се за нашия бюлетин и получи безплатна е-книга!

Проект COPE

Проект COPE
Проектът COPE е насочен към изграждането на устойчивост и умения за справяне сред възрастните хора. Той също така цели да подпомогне развитието на ориентирани към бъдещето учебни центрове, които да работят заедно, за да мотивират и да дадат възможност на хора от всички възрасти да усвоят необходимите ключови компетентности, за да бъдат устойчиви и адаптивни в условия на промяна и несигурност.

COPE е насочен и към приобщаването. Развиването на устойчивост представлява превенция на стреса и на свързаните с психичното и физическото здраве проблеми, които могат да доведат до невъзможност за пълноценно участие в социалния и икономическия живот. Проектът е насочен към всички хора, но и по-конкретно към тези, които са изправени пред пречки да участват в обучения, които биха ги подкрепили и биха им били от помощ, поради социално-икономически трудности, увреждания или поради това, че живеят в отдалечени райони.

В рамките на проекта ще създадем 3 продукта:

  • ПРЕПОДАВАЙ УСТОЙЧИВОСТ (за обучители, тренери, преподаватели, фасилитатори). Ръководство за обучители за основите на преподаването на устойчивост и адаптивност на възрастни. Очаквайте през септември 2022.
  • ПРАКТИКУВАЙ УСТОЙЧИВОСТ (за хора, които искат да подобрят своята устойчивост) Практически набор от дейности за изграждане на устойчивост, които могат да бъдат прилагани онлайн и лице в лице от обучителите на възрастни и от самите учащи се. Очаквайте през ноември 2022.
  • РАЗПРОСТРАНЯВАЙ УСТОЙЧИВОСТ (за учебни центрове). Комплект за овластяване на местни учебни центрове за създаване и популяризиране на обучение по устойчивост и изграждане на мрежа от центрове за обучение по устойчивост. Очаквайте март 2022.

Срок на изпълнение на проекта: 01.01.2022 – 30.06.2023

Партньори:


Научете повече за проекта: https://www.cope-euproject.eu/bg/about-bg/

                            

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Любов към себе си

3 причини защо
3 практики как
3 признака, че наистина обичаш себе си