Проект COPE - Happiness Academy - Академия за щастие
Запиши се за нашия бюлетин и получи безплатна е-книга!

Проект COPE

Проект COPE
Проектът COPE е насочен към изграждането на устойчивост и умения за справяне сред възрастните хора. Той също така цели да подпомогне развитието на ориентирани към бъдещето учебни центрове, които да работят заедно, за да мотивират и да дадат възможност на хора от всички възрасти да усвоят необходимите ключови компетентности, за да бъдат устойчиви и адаптивни в условия на промяна и несигурност.

COPE е насочен и към приобщаването. Развиването на устойчивост представлява превенция на стреса и на свързаните с психичното и физическото здраве проблеми, които могат да доведат до невъзможност за пълноценно участие в социалния и икономическия живот. Проектът е насочен към всички хора, но и по-конкретно към тези, които са изправени пред пречки да участват в обучения, които биха ги подкрепили и биха им били от помощ, поради социално-икономически трудности, увреждания или поради това, че живеят в отдалечени райони.

В рамките на проекта ще създадем 3 продукта:


Срок на изпълнение на проекта: 01.01.2022 – 30.06.2023

Партньори:


Научете повече за проекта: https://www.cope-euproject.eu/bg/about-bg/

                            

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Любов към себе си

3 причини защо
3 практики как
3 признака, че наистина обичаш себе си