FABLE - проектът, който изгражда проибщаващи общности въз основа на теми и методи от устойчивата мода - Happiness Academy - Академия за щастие
Запиши се за нашия бюлетин и получи безплатна е-книга!

FABLE - проектът, който изгражда проибщаващи общности въз основа на теми и методи от устойчивата мода

FABLE - проектът, който изгражда проибщаващи общности въз основа на теми и методи от устойчивата мода
23 февруари, 2024
Проектът FABLE е към своя край. Проектът се фокусира върху две ключови глобални теми: как да бъдем устойчиви в модната индустрия и как да трансформираме една постоянно развиваща се индустрия, за да развием нови интегративни възможности и меки умения, като насърчаваме критичното мислене и действията извън този пазар, за да могат да бъдат полезни в етичната работа като основа за бъдещето.
Проектът имаше следните цели:
• Овластяване на младите хора и насърчаване на изграждането на капацитет на младите хора с помощта на иновативна, гъвкава методология, която да може да се адаптира в различни условия в неравностойно положение.
• Укрепване на организациите в ЕС чрез насърчаване на подходите за социално приобщаване чрез пазара на труда в областта на модата.
• Създаване на инструменти и ресурси за превръщане на творческите идеи, свързани със света на устойчивата мода, в конкретни действия.
• Повишаване на осведомеността на местните общности за значението на преосмислянето на концепцията за приобщаване и създаването на мрежа от възможности на пазар на труда и познание за устойчивостта.
Между октомври 2023 г. и февруари 2024 г. във всяка от партньорските държави бяха проведени събития за популяризиране на резултатите от проекта и осигуряване на тяхната устойчивост чрез използване на местно ниво на експерти от локалните общности.
Българските събития се проведоха онлайн, предлагайки моменти на активност и дискусия между екпертите в областта на устойчивата мода, младежките работници и младите хора.
Това беше чудесна възможност да се съберем и да споделим знанията и опита си за устойчиви умения за един по-зелен и по-приобщаващ свят! Вижте видеото по-долу:

През двете години на проекта - февруари 2022 г. и февруари 2024 г. - всички партньори работиха в три оперативни фази за постигане на три различни набора от продукти (интелектуални продукти - ИП).

ИП 1- Обучителна програма за младежки работници по иновативни практики

Учебната програма на FABLE е предназначена да предостави на младежките работници умения и инструменти за работа с млади хора по темите за обучение, базирани на изкуство, творчески занаяти и устойчива мода. Целта е да се помогне за повишаване на осведомеността относно проблемите в модната индустрия и произтичащите от тях екологични проблеми, да се насърчат творческите дейности и да се съчетае творчеството с учебно съдържание.

ИП 2- локални G-хъбове за млади хора

В рамките на този втори резултат от проекта всички партньори разработиха местни G-хъбове и 15 дейности по темата за устойчивата мода. За да се разпространят дейностите и да се приложат в различни държави, създадохме набор от инструменти и шаблони за приложението им. Общо 33 дейности са включени в този набор от инструменти и над 182 млади хора бяха включени в дейностите в местните G-хъбове!
Основните цели на местните G-хъбове са:
1. стимулиране на критично мислене, а въз основа на това - и на промяна в поведението и мотивация за поддържане на тази промяна в поведението;
2. насърчаване на придобиването на предприемачески умения от младите хора чрез устойчива мода;
3. стимулиране на креативността;
4. създаване на чувство за принадлежност към дадена общност;
5. постигане на промяна в мисленето и гледната точка към екологичен преход и етичен подход към света на модата.

ИП 3 - Международна мрежа, която дискутира предизвикателствата в стратегията на ЕС за младежта

Създадохме и МЕЖДУНАРОДНА МРЕЖА от експерти за насърчаване на сътрудничеството на европейско и национално ниво между хора, работещи по устойчив начин и желаещи да използват дейностите на FABLE, за да подобрят своите дейности за социално включване на млади хора и по-специално на младежи в неравностойно положение.проекта.

Открийте всички резултати и дейности на нашата международна мрежа:

В електронната книга на Fable, която нашият екип създаде, можете да откриете какво успяхме да постигнем в рамките на третия интелектуален продукт на проекта: насоки за създаване на общност от участници в устойчивата мода, платформа за споделяне на мрежови хъб, онлайн събития, планове за действие, разработени съвместно, за да се отговори на предизвикателствата пред младите хора, свързани със стратегията на ЕС за младежта, по отношение на екологичната устойчивост, качеството на обучението, приобщаващите общества и равенството между половете.
9 октомври, 2023

Нов курс за щастие

19 декември, 2022

Дигитална осъзнатост

1 ноември, 2022

Безпристрастност

1 октомври, 2022

Самоконтрол

1 август, 2022

Вашата ABBA ваканция

1 май, 2022

Благодарност

31 януари, 2022

МИСИЯ ЛЮБОВ

1 ноември, 2021

Бъдете смели

20 април, 2021

Пролетна умора

7 февруари, 2020

Формула за успех

7 февруари, 2020

Щастливият лидер

7 февруари, 2020

Щастие в работата

7 февруари, 2020

Томбола на Goodworky

30 декември, 2019

Ритъмът ще те завладее

11 ноември, 2018

Твоята, моя история

18 октомври, 2018

Благодарност

9 октомври, 2018

Какво обича щастието

8 октомври, 2018

Да обичаш и да даваш

19 юли, 2018

Пари или време?

Любов към себе си

3 причини защо
3 практики как
3 признака, че наистина обичаш себе си