FABLE - Happiness Academy - Академия за щастие
Запиши се за нашия бюлетин и получи безплатна е-книга!

FABLE

FABLE
Проектът FABLE се фокусира върху разработването на иновативни практики за младежки работници, които да подкрепят младите хора в използването на устойчива мода като начин за създаване на приобщаващи пространства. Тези нови пространства на приобщаване и използването на устойчивата мода като инструмент имат за цел да съберат младите хора отново заедно и да насърчат предприемачеството, творческото обучение и критичното мислене. По този начин проектът предлага алтернативно решение за насърчаване на приобщаването, като се започне от младежките работници и младите хора, както и за насърчаване на младежкото предприемачество и възможностите за лична и професионална промяна.

Нашите цели

Проектът се фокусира върху две ключови глобални теми: как да бъдем устойчиви дори в модата и как една постоянно развиваща се индустрия може да бъде използвана като лост за разработване на нови възможности за приобщаване и развиване на умения, които могат да бъдат полезни и извън този пазар чрез насърчаване на критичното мислене и етичната работа като основа за бъдещето.

Нашите цели са

 • Овластяване на младите хора и насърчаване на изграждането на умения у тях с помощта на иновативна гъвкава методология, която да може да се адаптира в различен контекст и в неравностойно положение
 • Овластяване на организациите в целия ЕС чрез насърчаване на подходите за социално приобщаване чрез модния пазар на труда
 • Предоставяне на инструменти и ресурси за превръщане на творческите идеи, свързани с устойчивия свят на модата, в конкретни действия
 • Повишаване на осведомеността на местните общности относно значението на преосмислянето на концепцията за приобщаване, като се създадат възможности на пазара на труда и устойчивост

Резултати от проекта

По време на проекта партньорите работят върху три основни резултата:
 • Програма за обучение на младежки работници за иновативни практики
Първият резултат от проекта е учебната програма FABLE за обучение на младежки работници по иновативни практики за изграждане на приобщаващи пространства за младите хора с помощта на устойчива мода. Тя включва разработването на местни проекти, както и онлайн курс, който се прилага във всички страни партньори. Очаквайте през декември 2022 г.
 • Локални хъбове за млади хора
Проектът FABLE се фокусира върху създаването на локални хъбове във всички партньорски държави въз основа на инструментариум и набор от инструменти, разработени в рамките на проекта. Очаквайте през септември 2023 г.

Международни мрежови хъбове и предизвикателства Третият резултат от проекта включва разработване на насоки за работа в мрежа и онлайн среда, както и изграждане на капацитет. В края на този резултат се предлага и повече информация и насоки чрез публикация на електронна книга. Очаквайте през декември 2023 г.

Партньори по проекта

Проектът FABLE включва шест партньора от шест различни държави:

 • Liberitutti Societa Cooperativa Social S.P.A., Италия
 • Asociación Caminos, Испания
 • Inter Alia, Гърция
 • ReCreativity Tarsadalmi Vallalkozas Non-Profit KFT, Унгария
 • Sozialwerk Dürener Christen, Германия
 • Академия за щастие ООД, България

За да поддържате връзка и да се информирате за проекта, посетете нашата уебстраница и следвайте нашите социални медии Instagram и Facebook.

 
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Любов към себе си

3 причини защо
3 практики как
3 признака, че наистина обичаш себе си