Стрес, предизвикан от работа по дигитални канали и как да го намалим - Happiness Academy - Академия за щастие
Запиши се за нашия бюлетин и получи безплатна е-книга!

Стрес, предизвикан от работа по дигитални канали и как да го намалим

Стрес, предизвикан от работа по дигитални канали и как да го намалим
15 декември, 2020
Хепинес академи започва работа по двугодишен мултинационален проект, наречен „STRESS-LESS“ („БЕЗ-СТРЕС“) с цел да помогне на малки и средни предприятия да облекчат стреса, причинен от интензивното използване на цифрови устройства по време на работа.

В резултат на дигиталната трансформация и свързаните с това промени в бизнес моделите, работните процеси и използването на цифрови устройства, работещите са изправени пред постоянно нарастващи изисквания по отношение на напр. гъвкавост, достъпност и прозрачност. В резултат на този напредък работниците и мениджърите страдат все повече от състояния, свързани със стреса. Вече е доказано, че дигиталният стрес е свързан с намаляване на производителността, удовлетворението от работата и мотивацията, а също така е свързан с по-висок риск от прегаряне и дисбаланс между работа и живот извън работата.

Горепосочено важи още повече днес, заради кризата с COVID-19. Навсякъде в Европа се наблюдават драстични промени в ежедневната работа. Ограниченията, свързани с COVID-19 водят до необходимостта от още по-голяма дигитализация на работата. Последицата е повишен дигитално-причинен стрес. Проектът STRESS-LESS (БЕЗ-СТРЕС) ще предостави актуални данни за това как се справяме с новия дигитално-причинен стрес и най-вече ще предостави решения за малки (също микро) и средни компании (МСП). МСП разполагат с малко ресурси, за да се справят с проблемите на дигитализацията и още повече да се справят с последиците от кризата с COVID-19, но въпреки това те представляват 99% от всички предприятия в ЕС. За да запазят позицията си в стойностните вериги на бъдещето обаче, те трябва да продължат с дигиталната трансформация и в същото време да отговорят на нуждите на своите служители.

В рамките на проекта ще бъде разработено ново съдържание за обучение за превенция и управление на дигитално причинения стрес. То ще бъде приложимо, както на работното място, така и при работа о дома и ще бъде насочено към МСП - техния персонал, мениджъри и обучители / ментори. Програмите ще бъдат достъпни чрез уеб портал и мобилно приложение. Иновативните инструменти за обучение ще помогнат на потребителите да се научат как да предотвратят и управляват дигиталния стрес и да развият навиците и дисциплината, необходими за това (да се справят с дигиталния стрес). Те ще помогнат на персонала на МСП и другите учащи да бъдат по-здрави, по-малко стресирани, по-лесно да общуват, по-малко да страдат от депресия и прегаряне.

Проектът се осъществява под ръководството на BF / M-Bayreuth, Германия (The Bayreuth Research Institute for Small and Medium-sized Enterprises at the University of Bayreuth). Изследователският институт за малки и средни предприятия в Байройт е изследователска организация с нестопанска цел, тясно свързана с университета в Байройт и с повече от 40 години история. Успешният двупосочен трансфер на прозрения от бизнес науката и нейната адаптация в бизнеса или академичния свят е сред основните експертни познания на BF / M.

Проектът също така обединява опита на следните международни партньори:

Hafelekar, Австрия е консултантска компания, основана през 2001 г., която съчетава опит в управленските, социалните и образователните науки. Организацията работи с бизнес компании, организации с нестопанска цел, както и организации от публичния сектор.

Хепинес академи (HA), България е организация за обучение с мисията да преподава това, което не се преподава в традиционните класни стаи: как да живеем щастлив и пълноценен живот. Нейните обучения се основават на научно потвърдени доказателства и съдържание, за да се създадат иновативни програми за обучение за възрастни и за млади хора, базирани на позитивната психология.

Consultoria de Inovacion Social (CIS), Испания е консултантска компания: Екипът на CIS има дългогодишен опит в различни среди в областта на развитието на креативни идеи, бизнес организацията и планирането, набирането на персонал и управлението на човешките ресурси, обучението на възрастни и младежи, обучение на обучители, ментори и треньори.

Horizon Software Solutions (HSS), Великобритания е техническият партньор в проекта. HSS е доверен технологичен партньор на организации - от стартиращи фирми до мултинационални организации, банки, застрахователни компании и др. С опит от повече от 25 години, екипът на HSS предлага иновативни решения, които са едновременно интуитивно използваеми и тясно съобразени с нуждите на организациите. Вече има успешен опит в разработването на мобилни приложения за целите на обучението и развитието на навици.

Проектът е финансиран от програма Еразъм + (Ключово действие 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики) и ще бъде реализиран в периода 01.09.2020-31.08.2022.

Ако искате да получавате новини за развитието на проекта и резултатите от него (които ще бъдат безплатни за използване), моля, регистрирайте се за нашия бюлетин.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.
9 октомври, 2023

Нов курс за щастие

19 декември, 2022

Дигитална осъзнатост

1 ноември, 2022

Безпристрастност

1 октомври, 2022

Самоконтрол

1 август, 2022

Вашата ABBA ваканция

1 май, 2022

Благодарност

31 януари, 2022

МИСИЯ ЛЮБОВ

1 ноември, 2021

Бъдете смели

20 април, 2021

Пролетна умора

7 февруари, 2020

Формула за успех

7 февруари, 2020

Щастливият лидер

7 февруари, 2020

Щастие в работата

7 февруари, 2020

Томбола на Goodworky

30 декември, 2019

Ритъмът ще те завладее

11 ноември, 2018

Твоята, моя история

18 октомври, 2018

Благодарност

9 октомври, 2018

Какво обича щастието

8 октомври, 2018

Да обичаш и да даваш

19 юли, 2018

Пари или време?

Любов към себе си

3 причини защо
3 практики как
3 признака, че наистина обичаш себе си