Symbol Work Interventions - Happiness Academy - Академия за щастие
Запиши се за нашия бюлетин и получи безплатна е-книга!

Symbol Work Interventions

Предлагаме портфолио от интерактивни дейности за екипна работа, чиято цел е разрешаване на междуличностни и работни конфликти в бизнес среда, подобряване на комуникацията и засилване на съвместните действия и резултати.
Дейностите са разработени от консорциум от европейски партньори по програма Еразъм+ и използват метод за работа със символи. Те предоставят възможност на хората да изразят чрез символи, това, което не могат или не искат да кажат с думи.
Канава на бизнес модел със символи
Канава на бизнес модел със символи
"Селище на добродетелите" - подобряване на разбирането и комуникацията
"Селище на добродетелите" - подобряване на разбирането и комуникацията
"Подпечатай сделката" - разрешаване на конфликти
"Подпечатай сделката" - разрешаване на конфликти
"В процес на изграждане" - развитие на екипи и подобряване на работата в тях
"В процес на изграждане" - развитие на екипи и подобряване на работата в тях

Любов към себе си

3 причини защо
3 практики как
3 признака, че наистина обичаш себе си