Отворени обучения за периода февруари - юни 2020 г. - Happiness Academy - Академия за щастие
Запиши се за нашия бюлетин и получи безплатна е-книга!

Отворени обучения за периода февруари - юни 2020 г.

Отворени обучения за периода февруари - юни 2020 г.
30 януари, 2020
1. Живот, изпълнен с щастие и удовлетвореност - тренинг от 4 модула, които ще се проведат на: 27 февруари, 5 март, 12 март и 19 март от 18 до 21 ч.

Тренингът "Живот, изпълнен с щастие и удовлетвореност" е разработен от проф. Радж Рагунатан от Училището МакКомбс по бизнес към Университета на Тексас в Остин. Той съчетава познанията и последните открития на различни научни области, в това число психология, невронаука и теория на поведенческите решения, за да предложи изпробвана и практична рецепта за водене на живот, изпълнен със смисъл и щастие.

Този тренинг ще Ви помогне да намерите отговори на въпроси като:

• Защо най-умните и най-успешните, не са толкова щастливи, колкото биха могли или трябва да бъдат?
• Какви са 7-те смъртни гряха спрямо Щастието, които дори умните и успешните извършват?
• Кои са 7-те навика на най-щастливите и как можете да ги прилагате в живота си?

Методология: По отношение на методологията на провеждане на тренинга, както създателят му – Радж Рагунатан, така и ние – неговите партньори за Европа - вярваме, че най-добре се учи, когато участниците се забавляват. Затова този тренинг е изграден по-малко върху лекции и повече върху дейности, които включват интерактивност и водят до осъзнатост (опознаване на себе си и околните). Тренингът включва упражнения за създаване на навиците на „най-щастливите”, а също така и много дискусии и скали за самооценка.

Програма

Модул 1: Въведение: Какво е щастието? Измерване на щастието. Първи грях: Подценяване на щастието. Първи навик: Приоритизиране – но не преследване – на щастието. Първо упражнение за изграждане на този навик.
Втори грях: Стремеж към превъзходство. Втори навик: Търсене на оптимално преживяване (поток) Второ упражнение за изграждане на този навик.
Дата за провеждане: 27 февруари 2020, от 18.00 до 21.00 часа.

Модул 2: Трети грях: Отчаяна потребност от любов. Трети навик: Потребност да обичаш (и да даваш). Трето упражнение за изграждане на този навик. Четвърти грях: Свръхконтрол. Четвърти навик: Постигане на вътрешен контрол. Четвърто упражнение за изграждане на този навик.
Дата за провеждане: 5 март 2020, от 18.00 до 21.00 часа.

Модул 3: Пети грях: Недоверие към другите. Пети навик: Проявяване на разумно доверие. Пето упражнение за изграждане на този навик. Шести грях: Страстно/безразлично следване на страстта. Шести навик: Безпристрастно следване на страстта. Шесто упражнение за изграждане на този навик.
Дата за провеждане: 12 март 2020, от 18.00 до 21.00 часа.

Модул 4: Седми грях: Пристрастеност към разума. Седми навик: Осъзнатост. Седмо упражнение за изграждане на този навик.
Заключение: А сега накъде? Моето най-добро аз и лична карта на щастието.
Дата за провеждане: 19 март 2020, от 18.00 до 21.00 часа.

Тренери:

Валя Данкова: Обучител с 15 години опит в провеждането на интерактивни тренинги на възрастни. Сертифициран преподавател на възрастни. Магистър по бизнес администрация.

Любов Кирилова: Дългогодишен опит в изграждане и ръководене на екипи (над 15 години), с доказани лидерски качества, допринесли за развитието и мотивирането на служителите да постигат поставените цели. Магистър по международни икономически отношения.

ТАКСА за участие: 270 лв. с ДДС на човек (с включени учебни материали и кафе паузи)
Начин на плащане: по банков път

Моля заявете участие на office@happinessacademy.eu или тук.
Краен срок за заявяване на участие: 20 февруари 2020 г.

Обучението се провежда при група от минимум 5 и максимум 10 човека.

2. Как саботираме щастието си? - полудневен тренинг, който ще се проведе на 14 март от 09.30 до 13 ч.
В този интензивен полудневен тренинг ще Ви представим практически съвети и предложения за това как да повишите нивото на щастието си.
• 3 начина, по които щастието насърчава успеха.
• 5 причини, поради които успехът пречи на щастието.
• Как да спрем да саботираме щастието си?

Тренери:

Валя Данкова: Обучител с 15 години опит в провеждането на интерактивни тренинги на възрастни. Сертифициран преподавател на възрастни. Магистър по бизнес администрация.

Любов Кирилова: Дългогодишен опит в изграждане и ръководене на екипи (над 15 години), с доказани лидерски качества, допринесли за развитието и мотивирането на служителите да постигат поставените цели. Магистър по международни икономически отношения.

ТАКСА за участие: 90 лв. с ДДС на човек (с включени материали и кафе паузa)
Начин на плащане: по банков път

Моля заявете участие на office@happinessacademy.eu или тук.
Краен срок за заявяване на участие: 6 март 2020 г.

Обучението се провежда при група от минимум 8 и максимум 20 човека.

3. Щастие в работата – еднодневен тренинг, който ще се проведе на 9 април от 9 до 17 ч.

Защо е важно да бъдем щастливи в работата? Живеем в свят, в който все повече хора не възприемат работата си като нещо задължително, което вършат на всяка цена. За повечето от нас работата не е изпълнение на необходимия минимум от отговорности срещу, които получаваме конкретно възнаграждение. Работата ни е начин на живот, възможност да се развиваме, възможност да помогнем на другите със знанията и уменията си, начин да бъдем полезни.

Не само значението на работата ни я прави така важна за нас, но и удовлетворението, което получаваме от нея. Работодателите знаят, че щастливият служител е лоялен, много по-продуктивен, готов да даде максимума от себе си, за да постигне компанията най-добрите възможни резултати. Щастието на работното място не е бонус, а необходимост, за добре функционираща работна среда.

Ако вашият опит до тук ви кара да си задавате въпроси като: Защо щастието е важно в бизнес контекста? Как да бъда лидер на щастлив екип? Може ли всеки да е щастлив на работното си място? Какво да направя, за да намеря необходимия баланс, който да изгради основите на щастливи работни взаимоотношения ? То това обучение е за Вас!

Тренингът "Щастието в работата" е разработен от проф. Радж Рагунатан от Училището МакКомбс по бизнес към Университета на Тексас в Остин. Той съчетава познанията и последните открития на различните научни области, в това число психология, невронаука и теория на поведенческите решения, за да предложи изпробвана и практична рецепта за подобряване нивото на щастие в работата.

Тренингът ще премине през два етапа: първи - изясняване на предимствата на това да бъдем щастливи и да имаме щастливи хора в екипа. Във втори етап ще бъдат представени практически съвети и предложения за това как участниците могат да засилят собственото си щастие, както и това на хората около тях.

По време на тренинга ще бъдат представени обобщено научните изследвания на трите най-важни фактора, определящи щастието в работата: Удовлетворяване на базовите нужди; Постигане на МБА (Майсторство, Близост и Автономност); Изграждане на ориентация към Изобилие.

Ще се работи интензивно върху следните аспекти, влияещи на щастието в работата:

• поставяне на правилни основи;
• създаване на възможности за развитие и постигане на майсторство;
• създаване на чувство за близост (принадлежност);
• овластяване на екипа чрез автономност;
• създаване на култура на изобилие.

В края на деня, участниците ще имат персонализиран план както за собственото си щастие, така за това как могат да подобрят щастието на колегите си.

Обучението е интерактивно и включва голям брой упражнения.

Тренери:

Валя Данкова: Обучител с 15 години опит в провеждането на интерактивни тренинги на възрастни. Сертифициран преподавател на възрастни. Магистър по бизнес администрация.

Любов Кирилова: Дългогодишен опит в изграждане и ръководене на екипи (над 15 години), с доказани лидерски качества, допринесли за развитието и мотивирането на служителите да постигат поставените цели. Магистър по международни икономически отношения.

ТАКСА за участие: 216 лв. с ДДС на човек /с включени учебни материали и кафе паузи/
Начин на плащане: по банков път

Моля заявете участие на office@happinessacademy.eu или тук.
Краен срок за заявяване на участие: 1 април 2020 г.

Обучението се провежда при група от минимум 8 и максимум 20 човека


4. Щастливият лидер – двудневен тренинг, който ще се проведе на 14 и 15 май от 9 до 17 ч.

Този трениинг ще Ви помогне да намерите отговори на следните въпроси:
• Защо е важно екипът ни да се чувства щастлив на работа?
• Каква е разликата между мениджър и лидер?
• Как един успешен лидер може да направи себе си и екипа си по-щастливи?

Основни теми в тренинга:
• Представяне на модела БАМБИ (Базови нужди – Автономност – Майсторство - Близост – Изобилие)
• Базови нужди - Управление на времето и приоритетите
o Отношение към времето и целите, конкретно формулиране на целите;
o Поставяне на приоритети, съчетаване на дългосрочни с краткосрочни цели;
o Организиране на седмичен план, организиране на дневен план, по-ефективно изготвяне на списъци "да направя";
o Анализиране на "прахосниците на време" и отстраняването им, практически стъпки за действие, промяна и прилагане на практика на наученото;
• Автономност
o Делегиране/възлагане на задачи
o Лидерски стилове
o Водене и контролиране: избор на правилния стил за съответния човек
• Майсторство
o Менторство и коучинг
o Обсъждане на прогреса и резултатите
o Даване на ефективна обратна връзка
• Близост
o Комуникация и доверие в екипа
• Култура на изобилие (win-win mindset)
o Лична нагласа за изобилие
o Изграждане на култура на изобилие в организацията

Тренери:

Валя Данкова: Обучител с 15 години опит в провеждането на интерактивни тренинги на възрастни. Сертифициран преподавател на възрастни. Магистър по бизнес администрация.

Любов Кирилова: Дългогодишен опит в изграждане и ръководене на екипи (над 15 години), с доказани лидерски качества, допринесли за развитието и мотивирането на служителите да постигат поставените цели. Магистър по международни икономически отношения.

ТАКСА за участие: 360 лв. с ДДС на човек (с включени материали и кафе паузa)
Начин на плащане: по банков път

Моля заявете участие на office@happinessacademy.eu или тук.
Краен срок за заявяване на участие: 8 май 2020 г.

Обучението се провежда при група от минимум 5 и максимум 12 човека.

5. Формула за успех - двудневен тренинг, който ще се проведе на 28 и 29 май от 9 до 17 ч.

Съдържанието на този тренинг е базирано на теорията на Даниел Голман за емоционалната интелигентност и включва разглеждане на четирите основни форми на проявление на емоционална интелигентност: себепознание, самоуправление, социално познание и социални умения. Към тях ще добавим и част от познанията и последните открития на позитивната психология, за да Ви предложим и една практична рецепта за повишаване нивото на щастието Ви.

В рамките на 2 учебни дни ще поставим теоретичните основи и ще работим практически, изпълнявайки упражнения за разбиране и развиване на съответните умения. Крайната цел ще бъде изграждане на умения за щастие и успех на базата на развиване на емоционалната интелигентност.

Ще работим интензивно за изграждане на:
• самоувереност
• самоконтрол
• устойчивост
• умения за по-добро общуване
• влияние и убедителност
• навици за ЩАСТИЕ.

Тренингът ще включва следните теми:
• Развиване на себепознание: способността да разпознавате и разбирате собствените си чувства. Ще започнем със създаване на речник на емоциите, разграничаване на чувствата от по-дълбоките емоции, разпознаване на физическите и поведенческите страни на тези емоции, как те Ви влияят и до какви последици водят. Ще научите как да избягвате клопките на негативните емоции и да използвате силата на позитивните емоции.
• Подобряване на самоуправлението. Ще научите как да имате по-добър емоционален самоконтрол, адаптивност, инициативност, оптимизъм и постоянство, за да успявате и постигате целите си.
• Развиване на социално познание. В тази част научите как социалните контексти и групи влияят върху поведението на хората и как по-добре да разбирате основните емоции и мотивации на другите хора.
• Развиване на социални умения (управление на взаимоотношенията). Ще научите как да печелите привърженици в социалното си обкръжение. За тази цел ще поработим за подобряване на комуникационните умения, уменията за управление на конфликти, уменията за работа в група.
• Повишаване на нивото на щастието. Ще научите кои са научно доказаните катализатори на щастието и как да виждате другите в положителна светлина?
Съвети и предложения как можете да подобрите нивото на щастието си въз основа на най-новите открития на позитивната психология.

Тренери:

Валя Данкова: Обучител с 15 години опит в провеждането на интерактивни тренинги на възрастни. Сертифициран преподавател на възрастни. Магистър по бизнес администрация.

Любов Кирилова: Дългогодишен опит в изграждане и ръководене на екипи (над 15 години), с доказани лидерски качества, допринесли за развитието и мотивирането на служителите да постигат поставените цели. Магистър по международни икономически отношения.

ТАКСА за участие: 360 лв. с ДДС на човек (с включени материали и кафе паузa)
Начин на плащане: по банков път

Моля заявете участие на office@happinessacademy.eu или тук.
Краен срок за заявяване на участие: 20 май 2020 г.

Обучението се провежда при група от минимум 8 и максимум 12 човека.

Всички имиджи са от Unsplash.cом и Pixabay.com
9 октомври, 2023

Нов курс за щастие

19 декември, 2022

Дигитална осъзнатост

1 ноември, 2022

Безпристрастност

1 октомври, 2022

Самоконтрол

1 август, 2022

Вашата ABBA ваканция

1 май, 2022

Благодарност

31 януари, 2022

МИСИЯ ЛЮБОВ

1 ноември, 2021

Бъдете смели

20 април, 2021

Пролетна умора

7 февруари, 2020

Формула за успех

7 февруари, 2020

Щастливият лидер

7 февруари, 2020

Щастие в работата

7 февруари, 2020

Томбола на Goodworky

30 декември, 2019

Ритъмът ще те завладее

11 ноември, 2018

Твоята, моя история

18 октомври, 2018

Благодарност

9 октомври, 2018

Какво обича щастието

8 октомври, 2018

Да обичаш и да даваш

19 юли, 2018

Пари или време?

Любов към себе си

3 причини защо
3 практики как
3 признака, че наистина обичаш себе си