За курса - Happiness Academy - Академия за щастие

За курса

Kурсът "Живот, изпълнен с щастие и удовлетвореност" е разработен от проф. Радж Рагунатан от Училището МакКомбс по бизнес към Университета на Тексас в Остин. Той съчетава познанията и последните открития на различните научни области, в това число психология, невронаука и теория на поведенческите решения, за да предложи изпробвана и практична рецепта за водене на живот, изпълнен със смисъл и щастие.

Този курс ще Ви помогне да намерите отговори на въпроси като:
  • Защо най-умните и най-успешните, не са толкова щастливи, колкото биха могли или трябва да бъдат?
  • Какви са 7-те смъртни гряха спрямо Щастието, които дори умните и успешните извършват?
  • Кои са 7-те навика на най-щастливите и как можете да ги прилагате в живота си?
Методология: По отношение на методологията на провеждане на курса, както създателят му – Радж Рагунатан, така и ние – неговите партньори за Европа - вярваме, че най-добре се учи, когато участниците се забавляват. Затова курсовете се градят по-малко върху лекции и повече върху дейности, които включват интерактивност и водят до осъзнатост (опознаване на себе си и околните). Курсът включва, освен упражненията за създаване на навиците на „най-щасливите”, така и много дискусии и скали за самооценка.

Програма 

Модул 1: Въведение: Какво е щастието? Измерване на щастието. Първи грях: Подценяване на щастието. 
Първи навик: Приоритизиране –  но не преследване – на щастието. Първо упражнение. 
курс 1 сряда вечер - 31 януари 2018, От 18.30 до 22.00 часа
курс 2 събота следобед - 3 февруари 2018, От 14.00 до 17.30 часа

Модул 2: Втори грях: Стремеж към превъзходство. Втори навик: Търсене на оптимално преживяване (поток) Второ упражнение. 
курс 1 сряда вечер - 7 февруари 2018, От 18.30 до 22.00 часа
курс 2 събота следобед - 10 февруари 2018, От 14.00 до 17.30 часа

Модул 3: Трети грях: Отчаяна потребност от любов. Трети навик: Потребност да обичаш (и да даваш). 
Трето упражнение.
курс 1 сряда вечер - 15 февруари 2018, От 18.30 до 22.00 часа
курс 2 събота следобед - 17 февруари 2018, От 14.00 до 17.30 часа

Модул 4: Четвърти грях: Свръхконтрол. Четвърти навик: Постигане на вътрешен контрол. Четвърто упражнение.
курс 1 сряда вечер - 21 февруари 2018, От 18.30 до 22.00 часа
курс 2 събота следобед - 24 февруари 2018, От 14.00 до 17.30 часа

Модул 5: Пети грях: Недоверие към другите. Пети навик: Проявяване на разумно доверие. Шести грях: Страстно/безразлично следване на страстта. Шести навик: Безпристрастно следване на страстта. 
Пето и шесто упражнение
курс 1 сряда следобед - 28 февруари 2018, От 18.30 до 22.00 часа
курс 2 събота следобед - 10 март 2018, От 14.00 до 17.30 часа

Модул 6: Седми грях: Пристрастеност към разума. Седми навик: Осъзнатост. Седмо упражнение.
курс 1 сряда вечер - 7 март 2018, От 18.30 до 22.00 часа
курс 2 събота следобед - 17 март 2018, От 14.00 до 17.30 часа

Модул 7: Заключение: А сега накъде? Как да поддържаме навиците? Формулата: печеля-печелиш-печелим-печелят
курс 1 сряда вечер - 14 март 2018, От 18.30 до 22.00 часа
курс 2 събота следобед - 24 март 2018, От 14.00 до 17.30 часа

Регистрация за курс 1 - сряда вечер  

Регистрация за курс 2 - събота следобед  

Тренери:

Валя Данкова: Обучител с 10 години опит в провеждането на интерактивни тренинги на възрастни. Сертифициран преподавател на възрастни. Магистър по бизнес администрация.

Любов Кирилова: Дългогодишен опит в изграждане и ръководене на екипи (над 15 години), с доказани лидерски качества, допринесли за развитието и мотивирането на служителите да постигат поставените цели. Магистър по международни икономически отношения.

ТАКСА за участие: 360 лв. с ДДС на човек /с включени учебни материали и кафе паузи/
Начин на плащане: по банков път

Краен срок за заявяване на участие: 24 януари 2018 г.

Обучението се провежда при група от минимум 5 и максимум 8 човека

Какви са характеристиките на един щастлив живот?

Това със сигурност е един от най-често задаваните и най-важни въпроси в живота ни, още от времето на нашите предци.

Буда се отказва от царството си в търсене на щастие. Много гръцки философи (от Аристотел до Епикур; от Платон до Сократ) имат свои собствени възгледи за това, което е необходимо, за да бъдем щастливи.
И, разбира се, ние всички имаме собствени теории за щастието.

Но колко валидни са нашите теории?

До скоро, можехме да търсим отговорите само в разговори с духовни водачи.
Или, ако имаме късмет, бихте могли обсъждаме тези теми на разговори с приятели и семейството ни, късно вечер (най-вероятно придружени с голямо количество алкохол).

За щастие, всичко се е променило сега. През последните 10-15 години учените обстойно изследват темата за щастието и вече имаме една по-добра научна представа какво ни е необходимо, за да имаме щастлив живот.