За автора - Happiness Academy - Академия за щастие

За автора

Проф. Радж Рагунатан изследва влиянието на решенията, които хората взимат, върху тяхното собствено щастие и удовлетворение. Въз основа на своите изследвания, той създава един от най-успешните и търсени курсове за щастието.

Радж е професор по маркетинг в Училището Маккомбс по бизнес към Университета на Тексас в Остин.

Статии и проучвания на Радж се публикувани както във водещи маркетингови издания така и в световни печатни и онлайн медии като: The New York Times, The Los Angeles Times, Austin American Statesman, The Houston Chronicle, Psychology today и др.