Master class "Happiness" - Happiness Academy
Subscribe for our newsletter and get a free e-book!
EN version

Защо е важно да бъдем щастливи в работата?


Живеем в свят, в който все повече хора не възприемат работата си като нещо задължително, което вършат на всяка цена. За повечето от нас работата не е изпълнение на необходимия минимум от отговорности срещу, които получаваме конкретно възнаграждение. Работата ни е начин на живот, възможност да се развиваме, възможност да помогнем на другите със знанията и уменията си, начин да бъдем полезни.

Не само значението на работата ни я прави така важна за нас, но и удовлетворението, което получаваме от нея. Работодателите знаят, че щастливият служител е лоялен, много по-продуктивен, готов да даде максимума от себе си, за да постигне компанията най-добрите възможни резултати. Щастието на работното място не е бонус, а необходимост, за добре функционираща работна среда.

Ако вашият опит до тук ви кара да си задавате въпроси като: Защо щастието е важно в бизнес контекста? Как да бъда лидер на щастлив екип? Може ли всеки да е щастлив на работното си място? Какво да направя, за да намеря необходимия баланс, който да изгради основите на щастливи работни взаимоотношения ? То това обучение е за Вас!

То ще премине през два етапа: първи - изясняване на предимствата на това да бъдем щастливи и да имаме щастливи хора в екипа. Във втори етап ще бъдат представени практически съвети и предложения за това как участниците могат да засилят собственото си щастие, както и това на хората около тях.

Лекторът – проф. Радж Рагунатан, ще представи обобщено научните изследвания на трите най-важни фактора, определящи щастието в работата: Удовлетворяване на базовите нужди; Постигане на МБА (Майсторство, Близост и Автономност); Изграждане на ориентация към Изобилие.

По време на обучението ще се работи интензивно върху следните аспекти, влияещи на щастието в работата:

 • поставяне на правилни основи;
 • създаване на възможности за развитие и постигане на майсторство;
 • създаване на чувство за близост (принадлежност);
 • овластяване на екипа чрез автономност;
 • създаване на култура на изобилие.
В края на деня, участниците ще имат персонализиран план както за собственото си щастие, така за това как могат да подобрят щастието на колегите си.

Обучението е интерактивно и включва голям брой упражнения.
Знаете ли че:
 • щастливите хора са по-здрави и живеят по-дълго;
 • щастливите хора работят по-добре в екип;
 • щастливите хора са по-изобретателни и дългосрочно ориентирани;
 • компаниите с щастливи служители са по-производителни;
 • компаниите с щастливи служители имат по-доволни клиенти;
 • компаниите с щастливи служители имат по-висока възвръщаемост на капитала?

Лекторът

Д-р Радж Рагунатан изучава влиянието на преценките на хората и на решенията, които те взимат върху собственото им щастие и чувството им за удовлетвореност. На базата на своите изследвания той преподава изключително успешен онлайн курс на тема „Щастие” в платформата за онлайн обучения Coursera (https://www.coursera.org/). Курсът се нарича „Живот, изпълнен с щастие и удовлетвореност” и има 200,000 курсисти от буквално всяка страна в света. Курсът има обща оценка от 4,8 (при максимум 5) от 2500 курсисти и е един от най-високо оценените академични курсове. В допълнение курсът е оценен като Най-добър МООК (Масивен отворен онлайн курс) за 2015 в класацията на Class-central.

Радж е професор по маркетинг в Училището Маккомбс по бизнес към Университета на Тексас в Остин. Автор е на книгата „If you’re so smart, why aren’t you happy?” (2016), издадена на български език под заглавието „Ти си умен, успешен, но дали си щастлив?” (2017).

Статии и проучвания на Радж се публикувани както във водещи маркетингови издания така и в световни печатни и онлайн медии като: The New York Times, The Los Angeles Times, Austin American Statesman, The Houston Chronicle, Psychology today и др.

Програма на събитието

09.30 – 10.00
assignment Регистрация
10.00 – 11.15
mood Сесия 1: Защо е важно щастието в работата?
11.15 – 11.45
local_cafe Кафе пауза
11.45 – 13.00
mood Сесия 2: 5-те детерминанти на щастието в работата
13.00 – 14.00
restaurant Обедна почивка
14.00 – 15.15
mood Сесия 3: Майсторство и близост в работата
15.15 – 15.45
local_cafe Кафе пауза
15.45 – 17.00
mood Сесия 4: Значението на организационната култура

Място на събитието

Сатиричен театър „Алеко Константинов”,
Адрес: ул. “Стефан Караджа” № 26, София

Партньори

Комуникационни партньори:

Организационни партньори:

Love yourself

3 reasons why
3 practices how
3 signs that you truly love yourself