Happiness Academy Ви очаква на HR Industry 2018 - Happiness Academy - Академия за щастие

Happiness Academy Ви очаква на HR Industry 2018

Happiness Academy Ви очаква на HR Industry 2018
1 февруари, 2018
Целта на участието ни на HR INDUSTRY 2018 е да представим на професионалистите, занимаващи се с управление на човешките ресурси, новите ни услуги за подобряване щастието на служителите.

Курсовете, които предлагаме на тема „Щастието на работното място“ помагат да си отговорим на въпросите: а) Защо щастието на служителите е толкова важно за печалбата и представянето на компанията и б) Какво служителите и мениджърите могат да направят, за да увеличат щастието на работното място. И двата въпроса се разглеждат през призмата на най-новите научни изследвания и заключения на позитивната психология и поведенческата икономика. Курсовете предлагат рецепта за щастлив и удовлетворяващ живот, която се корени в решението „печеля-печелиш-печелим“. По-конкретно, освен че увеличава нивото на щастието, шансовете за успех и личния алтруизъм, тази рецепта вероятно ще увеличи и разумната производителност на ниво общество. Благодарение на тежестта на появяващите се научни доказателства, сега е много по-лесно да се види как и защо това, което ни дава щастие, носи и други ползи.

По отношение на методологията на провеждане на курсовете, както създателят им – проф. Радж Рагунатан, така и ние – неговите партньори за Европа – вярваме, че най-добре се учи, когато участниците се забавляват. Затова обучителният процес се гради по-малко върху лекции и повече върху дейности, които включват интерактивност и водят до осъзнатост (опознаване на себе си и околните). Темите на курса са много подходящи и за основа на тиймбилдинг мероприятия.

Надяваме се по време на HR INDUSTRY 2018 да срещнем съмишленици, с които заедно да вървим към подобряване на щастието на работещите хора в България и разпространение на формулата „печеля-печелиш-печелим“.

Очакваме ви на щанда на Happiness Academy и на нашата презентация по време на събитието, в Интерпред  от 14.15 ч., 8 февруари 2018.
11 ноември, 2018

Твоята, моя история

18 октомври, 2018

Благодарност

9 октомври, 2018

Какво обича щастието

8 октомври, 2018

Да обичаш и да даваш

19 юли, 2018

Пари или време?