Упражнения - Happiness Academy - Академия за щастие

Упражнения

В тази секция ще намерите 7 основни и 6 допълнителни упражнения, които са създадени от Радж, за  подобряване нивото на щастието ни. Те ще ви помогнат да преборите 7-те смъртни гряха спрямо щастието и да изградите 7-те навика на най-щастливите, както следва:
 
Грехове спрямо щастието:
1. Подценяване на щастието
2. Стремеж към превъзходство
3. Отчаяна потребност от любов
4. Свръхконтрол
5. Недоверие към другите
6. Страстно / безразлично преследване на страстта
7. Пристрастеност към разума

Навици на най-щастливите:
1. Приоритизиране, но не преследване, на щастието
2. Търсене на оптимално преживяване (поток)
3. Потребност да обичаш (и да даваш)
4. Постигане на вътрешен контрол
5. Проявяване на разумно доверие
6. Безпристрастно следване на целите
7. Осъзнатост

Изпълнявайте упражненията в предложения ред и наблюдавайте промените, които се случват както в професионалния, така и в личния ви живот. Седемте основни упражнения следват седемте глави в книгата на Радж, като неговият съвет е да отделим по една седмица за изпълнение на всяко едно от основните упражнения.
Ако за вас е важно да се чувствате по-щастливи, приканваме ви да направите всички упражнения съзнателно и усърдно.
Помнете, че повече щастие за вас означава и повече щастие за хората до вас. Успех!